"Kunstmusik, hiphop-hængerøv og trucker-kæder"
Anna Berit Asp Christensen, Anne Marqvadsen
Dansk Musik Tidsskrift
No.: 2004-2005 - 06


(...) En anden koncertoplevelse med samme tværæstetiske blandinger var den sceniske koncert med værket Italia Anno Zero fra 2004 af de to spændende komponister og performere Roberto Paci Dalò og Olga Neuwirth (førstnævnte huskes fra d!sturbances-symposiet i København 2003). Værket kan bedst beskrives som en ‘tekst-musik-film’-collage med stærke politiske udsagn og faldt ind under festivaltemaet Musik-Stimme-Text. Her var der i høj grad tale om en helstøbt sammensmeltning af auditive og visuelle virkemidler, hvor ingen af de anvendte elementer ville fungere optimalt alene.
De to kunstnere havde skabt et scenisk rum ved at lade et filmlærred fungere som et transparent fortæppe og derved som en fjerde væg, hvor man bagved kunne ane fem performere i en skrabet scenografi bestående af to borde, nogle få stole og lidt instrumenter samt sampleudstyr.
Dette bevirkede, at der opstod et mystisk og meget velfungerende dobbeltlag i det visuelle udtryk, hvor musikernes ageren på scenen indgik som en del af det filmiske forløb på lærredet. Filmcollagen, som bestod af en række sort/hvide billeder, var klippet sammen til et abstrakt, ikke-narrativt forløb. Ind over dette vævede der sig en lydkulisse sammensat af et på forhånd komponeret lydspor (af bl.a Mussolini-taler) samt liveprocessing af audio-samples iblandet livemusik spillet af en besætning bestående af klarinet, elguitar, theremin og computer. Al stemmemateriale var ituklippet således, at det ikke formidlede nogen form for budskab eller handling, men i stedet fungerede som en del af det klanglige udtryk.(...)